Avyttring av samtliga aktier i Lindab

Creades AB (”Creades”) har avyttrat 3 679 322 aktier i Lindab International AB (”Lindab”) i en mäklad transaktion till ett pris om SEK 99 kronor. Innehavet har ägts via Creades kapitalförsäkring

Efter avyttringen äger Creades inte längre några aktier i Lindab varken direkt eller indirekt via kapitalförsäkring.

”Vi är mycket tillfreds med vår investering i Lindab, i synnerhet vad gäller utvecklingen de senaste åren då bolaget under ledning av en delvis ny styrelse vässat såväl strategi som effektivitet i verksamheten. Lindab har funnits som ett betydande innehav i vår portfölj sedan Creades startades 2012 och har, sett över hela perioden, levererat en årlig avkastning (IRR) om drygt 11%, att jämföras med Creades avkastningskrav om 7,5%. Utvecklingen under det senaste året har dock varit väsentligt högre. Genom försäljningen frigör vi kapital som kommer väl till nytta då vi har flera intressanta nya investeringar under utvärdering.” säger John Hedberg, VD för Creades.

Transaktionen är inte av sådan art att den omfattas av offentliggörandeskyldighet för Creades enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.


För ytterligare information, kontakta:
John Hedberg, verkställande direktör, telefon 0706-292337

Stockholm den 18 september 2019
Creades AB (publ)

Informationen lämnades för publicering den 18 september 2019, kl 12.10

Ladda ner denna nyhet som PDF