Kreditz

Kreditz är verksamt inom kreditinformation, motverkande av penningtvätt, kundkännedom och verifikation av finansiella data genom realtidskontroll av konton. Bolaget gör detta genom att använda sig av de möjligheter som ges inom ramen för AIS (”Account Information Service”) inom PSD2-direktivet. Detta medför att den data som kontrolleras är helt aktuell och verifierbar till skillnad från många övriga aktörernas tjänster. Bolaget säljer sin tjänst till andra företag och har en hög grad av återkommande intäkter.

Besök Kreditz hemsida

Creades innehav i Kreditz
Creades ägarandel 11,5 %
Värde i Creades (andel av Creades substansvärde) 31 mars 2024: 45 mkr (<1%)
Utveckling 2023, mkr Omsättning: 35,8 EBIT: - 14,7

 

Viktiga händelser 2023

  • Creades och Ingka Investment investerade i Kreditz, vilket medför att bolaget är väl kapitaliserat för att fortsätta växa
  • Bolagets omsättning för 2023 växte med 77% exklusive kapitaliserade utvecklingskostnader. Tillväxten kommer såväl från nya kunder som utökning av engagemang från existerande kunder.  
  • Kreditz produktpalett har utökats med produkter inom Fraud Detection och bolaget implementerar AI såväl i sina produkter som inom bolagets interna verksamhet med gott resultat.  
  • Kreditz har under året rekryterat ett flertal nya nyckelmedarbetare bl.a. CFO, Chief Product Officer, Chief Legal Officer och HR Manager.
  • Under året har bolaget gjort sin tjänst tillgänglig även i Belgien, Polen, Tyskland och Österrike utöver de tidigare marknaderna Sverige, Finland, Danmark, Norge, Nederländerna, Storbritannien