Kreditz

Kreditz är verksamt inom kreditinformation, motverkande av penningtvätt, kundkännedom och verifikation av finansiella data genom realtidskontroll av konton. Bolaget gör detta genom att använda sig av de möjligheter som ges inom ramen för AIS (”Account Information Service”) inom PSD2-direktivet. Detta medför att den data som kontrolleras är helt aktuell och verifierbar till skillnad från många övriga aktörernas tjänster. Bolaget säljer sin tjänst till andra företag och har en hög grad av återkommande intäkter.

Besök Kreditz hemsida

Creades innehav i Kreditz
Creades ägarandel 9,9 %
Värde i Creades (andel av Creades substansvärde) 31 augusti 2023: 45 mkr (0,5%)