Substansvärde per 2016-05-31

Substansvärdet per aktie har ökat med 1 %, Six Return Index är oförändrat sedan årsskiftet

Per 31 maj 2016 uppgick Creades substansvärde till 236 kr per aktie. Substansvärdet per aktie 30 april 2016 uppgick till 225 kr och den 31 december 2015 till 239 kr per aktie. Substansvärdets fördelning per 31 maj 2016 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 3 juni 2016

Per Frankling, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm. Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 3 juni 2016, klockan 08:30.

Ladda ner denna nyhet som PDF