Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2012

Substansvärdet per 31 mars uppgick till ca 141 kr per aktie, innebärande en ökning med ca 12 procent sedan årsskiftet.

  • Substansvärdet ökade med 11,8 procent till 140,60 kronor per aktie
  • Resultat per aktie uppgick till 6,05 kronor
  • Creades noterades på OMX First North
  • Creades största ägare i Lindab
  • Sedan delningen av Öresund annonserades har avkastningen för Creades ägare uppgått till 40%*

Per 31 mars 2012, uppgick Creades substansvärde per aktie till 141 kr per aktie. Detta innebär en ökning med ca 12 procent sedan årsskiftet, då substansvärdet uppgick till 126 kr per aktie. Senast rapporterade substansvärde per 29 februari 2012 uppgick till 144 kr per aktie. Delårsrapporten och substansvärdets fördelning per 31 mars 2012 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 7 maj 2012

Creades AB (publ)


Frågor besvaras av Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

*15 november 2011 – 31 mars 2012

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Creades AB (publ) skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2012 klockan 08.30 CET.

Ladda ner denna nyhet som PDF