Regulatoriska Pressmeddelanden

 • Delårsrapport Creades AB

  1 januari – 30 juni 2024

 • Beslut vid årsstämma i Creades

  Creades har hållit årsstämma den 10 april 2024. Årsstämman beslutade om utdelning med 1,60 kronor per aktie, fördelat på fyra utbetalningstillfällen, innebärande att 0,40 kronor per aktie betalas vid varje utbetalningstillfälle. Årsstämman beslutade även ...

 • Delårsrapport Creades AB

  1 januari – 31 mars 2024

 • Årsredovisning 2023 offentliggjord

  Creades årsredovisning för 2023 finns nu att läsa på Creades hemsida (http://www.creades.se).

 • KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CREADES 2024

  Aktieägarna i Creades AB (publ), org.nr 556866-0723, med säte i Stockholm, kallas till årsstämma onsdagen den 10 april 2024 klockan 16.00 på Bio Fågel Blå, Skeppargatan 60, 114 49 Stockholm. Inregistrering inleds klockan 15.30.

 • Bokslutskommuniké Creades AB (publ)

  1 januari – 31 december 2023

 • Creades utser Åsa Robertson till ny CFO

  Åsa Robertson har utsetts till ny CFO för Creades. Åsa är auktoriserad revisor och kommer närmast från PwC där hon i egenskap av auktoriserad revisor arbetat med inriktning mot finansiella bolag i såväl noterad som onoterad miljö.

 • Delårsrapport Creades AB

  1 januari – 30 september 2023