Substansvärde per 2014-01-31

Substansvärdet per aktie ökade med 6 procent mot Six Return Index -2 procent

Per 31 januari 2014 uppgick Creades substansvärde till 189 kr per aktie(1). Substansvärdet per 31 december 2013 uppgick till 177 kr. Substansvärdets fördelning per 31 januari finns i tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 5 februari 2014

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm. Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 5 februari 2014 klockan 08:30

(1)Justerat för syntetiskt återköpta aktier

Ladda ner denna nyhet som PDF