Substansvärde per 2017-04-30

Koncernens substansvärde ökade under perioden med 4 % justerat för utdelning. Six Return Index ökade under samma period med 11 %

Creades substansvärde uppgick till 259 kr per aktie per den 30 april 2017. Substansvärdet den 31 december 2016 uppgick till 261 kronor per aktie. Utdelning har lämnats med 14 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 30 april 2017 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 4 maj 2017

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Informationen lämnades för publicering den 4 maj 2017, kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF