Creades investerar i Stabelo

Creades har träffat avtal om att förvärva knappt 12 procent av bolåneföretaget Stabelo Group AB (”Stabelo” eller ”Bolaget”) för SEK 186 mn i samband med en nyemission i bolaget. Då bolaget står under Finansinspektionens tillsyn kommer förvärvet att ske i två delar, där den andra delen är villkorad av Finansinspektionens godkännande av Creades som ägare.

Stabelo är ett innovativt bolåneföretag med en helt digital bolåneprocess. Vidare finansierar man sig inte via egen balansräkning utan via fonder där förvaltare av långsiktigt kapital kan investera. Sammantaget medför detta att Stabelo har en effektiv process, transparent prissättning och en i många avseenden förmånlig finansieringsmodell som gagnar både bolånekunder och pensionssparare.

Stabelo grundades 2016 och har idag en bolånestock om över SEK 20 Mdr. Bolaget erbjuder idag bara byte av befintliga bolån med en maximal belåning om 60% av bostadens värde. Detta är en mindre del av den totala bolånemarknaden, men inom den nischen har bolaget enligt Creades bedömning en relativt god marknadsandel. Bolaget har idag robusta IT-system och en beprövad finansieringsmodell, vilket ger goda möjligheter att bredda erbjudandet framgent.

Creades VD John Hedberg kommenterar: ”Vi har följt Stabelo under en längre tid och är imponerade över vad grundarna och bolaget har åstadkommit.  Kombinationen av finansieringsstruktur och en fullt digitaliserad process utgör en av de största innovationerna vi sett på bolånemarknaden på många år. Marknaden för bolån är gigantisk, den totala marknaden uppgår till över SEK 3.800 Mdr och intäkterna uppgår till i storleksordningen SEK 60 Mdr per år. Vi ser det inte som omöjligt att Stabelo med tiden kommer göra för bolånemarknaden vad Avanza redan gjort för sparmarknaden.”  

Creades har för avsikt att vara aktiva ägare i Stabelo genom deltagande i styrelsen.


 

För ytterligare information, kontakta:

John Hedberg, VD, telefon 070-629 23 37

Stockholm den 4 maj 2022

Creades AB (publ)

Creades är listat på Nasdaq Stockholm.

Ladda ner denna nyhet som PDF