Förvärv av aktier i Transcom

Creades AB (publ) (Creades) har idag förvärvat 8.601.622 Transcom WorldWide SDB A (Transcom A) aktier och 1.786.678 Transcom WorldWide SDB B (Transcom B) aktier. Creades innehar därefter 101.753.871 Transcom A och 26.198.125 Transcom B motsvarande 10,3 % av kapitalet och 16,3 % av rösterna i bolaget.

Stockholm den 24 november 2014

Creades AB (publ)


Frågor besvaras av Erik Törnberg, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00.


Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Informationen lämnades för publicering den 24 november 2014.

Ladda ner denna nyhet som PDF