Creades substansvärde 1 januari – 31 juli 2022

Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-juli 2022 uppgår till -29,4 %. OMXSGI avkastade -18,8 % under samma period.

Creades substansvärde per 31 juli uppgår till 67 kronor per aktie. Premien i förhållande till börskursen är 40 %. Den 31 december 2021 uppgick substansvärdet till 96 kronor per aktie.
 
Substansvärdets fördelning per 31 juli 2022 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Ladda ner denna nyhet som PDF