Bokslutskommuniké Creades AB (publ)

1 januari – 31 december 2022

  • Avkastning på substansvärdet för hela perioden uppgick till -30 (+52) procent. OMXSGI avkastade under samma period -22 (+39) procent
  • För kvartalet uppgick avkastningen på substansvärdet till +10 (+12) procent OMXSGI avkastade för kvartalet +11 (+13) procent
  • Resultat i kronor per aktie för hela perioden uppgick till -29,05 (31,94) och för kvartalet till +6,19 (10,55)
  • Utdelning till aktieägarna föreslås med 1,40 kronor (föregående år 1,40 kronor) per aktie att utbetalas över fyra kvartal med 0,35 kronor per aktie och kvartal, totalt SEK 190 mn

Bokslutskommuniké inklusive substansvärdets fördelning per 31 december 2022 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 26 januari 2023

Ladda ner denna nyhet som PDF