Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Creades AB (publ)

Inför årsstämman i Creades AB (publ) den 14 april 2021 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

Valberedningen föreslår:

  • att styrelsen ska bestå av sju ledamöter
  • omval av Hélène Barnekow, Cecilia Hermansson, Sven Hagströmer, Hans Karlsson, Hans Toll och Jane Walerud
  • nyval av Henrik Henriksson, samt att
  • Sven Hagströmer omväljs som ordförande

Henrik Henriksson, född 1970, är verkställande direktör för Scania fram till 1 maj 2021. Henriksson tillträdde som verkställande direktör 2016 men har arbetat för Scania sedan 1997 i flera olika roller bland annat som försäljningsdirektör i Sydafrika samt som chef för Sales and Marketing. Den 1 maj 2021 tillträder han som verkställande direktör i det nystartade bolaget H2 Green Steel. Henriksson sitter i styrelsen för Electrolux och Hexagon samt i styrelsen för Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv. Henriksson har examen som Civilekonom från Lunds universitet. Varken Henriksson eller någon närstående till honom äger för närvarande aktier eller andra finansiella instrument i Creades. Med mer än 20 års erfarenhet inom svensk och internationell verkstadsindustri anser valberedningen att Henriksson kommer att ge ett värdefullt bidrag till Creades styrelse.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman i Creades AB kommer att anges i kallelsen till årsstämman som offentliggörs i mars 2021.

Valberedningen inför stämman 2021 består av:

Ordförande Sven Hagströmer, (Sven Hagströmer med familj via bolag, Biovestor AB), Erik Brändström (Spiltan Fonder AB) och Martin Gärtner (SEB Fonder).

För mer information kontakta:

Sven Hagströmer

08-412 011 00

 

Sven Hagströmer

Valberedningens ordförande

Stockholm den 26 februari 2021

Ladda ner denna nyhet som PDF