Förvärv av aktier i Teqnion AB

Vid Teqnion AB’s notering på Nasdaq First North Stockholm idag har Creades förvärvat 1 250 000 aktier till priset 26 sek per aktie. Creades totala investering i Teqnion motsvarar 7.7 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Förvärvet har gjorts via Creades kapitalförsäkring hos Avanza.

Teqnion är en förvärvande industrihandelskoncern grundad 2006 med tio dotterbolag. 2018 hade bolaget proforma en omsättning på 465 mkr med en EBITDA-marginal på 14%.

För ytterligare information, kontakta:
John Hedberg, VD, telefon 08 412 011 00

Stockholm den 4 april 2019
Creades AB (publ)

Informationen lämnades för publicering den 4 april 2019, kl 10:00.

Ladda ner denna nyhet som PDF