Ändring i Creades valberedning

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, offentliggjordes Creades valberedning den 10 oktober 2018. Sedan dess är inte längre H&Q Särskilda Pensionsstiftelse en av de fyra största aktieägarna. Carnegie Särskilda Pensionsstiftelse II ingår istället som en av de fyra största aktieägarna. Carnegie Särskilda Pensionsstiftelse II representeras i valberedningen av Axel Calissendorf.

Därefter har valberedningen för Creades följande sammansättning:

  • Sven Hagströmer, som representerar Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB),
  • Erik Brändström, som representerar Spiltan Fonder AB
  • Axel Calissendorf, som representerar Carnegie Särskilda Pensionsstiftelse II och
  • Johan Strandberg som representerar SEB Fonder.

Stockholm den 21 februari 2019

Valberedningen i Creades

Sven Hagströmer
Ordförande i valberedningen

Ladda ner denna nyhet som PDF