Concentric

Flödesteknologi

Med en global närvaro är Concentric en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Bolagets kunnande inom flödesdynamik ger företagets kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem.

Concentric delades ut till Haldex aktieägarna under 2011 och har sedan dess utvecklats mycket väl. Med sin ledande ställning på marknaden är Concentric välpositionerad att kapitalisera på den ökade efterfrågan att spara energi och reducering av utsläpp, buller och vikt hos kunderna, som finns inom lastbils-, anläggningsoch jordbrukmaskins- och trucksegmentet.

Under 2014 och 2015 har Creades avyttrat sitt innehav i Concentric och Haldex. Omstruktureringen av Haldex-koncernen under Creades/Öresunds ledarskap har sedan inträdet som huvudägare skapat stora värden för Creades och övriga aktieägare. För Creades/Öresund har den årliga avkastningen sedan inträdet 2009 varit över 60% och den totala vinsten har varit ca 1,1 mdr kr, vilket visar värdet av starka huvudägare som är villiga att tydligt ange ett bolags strategiska inriktning och genomföra såväl finansiella som strukturella förändringar.