Substansvärde per 2016-11-30

Substansvärdet per aktie har ökat med 8 %, Six Return Index har ökat 7 % sedan årsskiftet

Per 30 november 2016 uppgick Creades substansvärde till 252 kr per aktie.
Substansvärdets fördelning per 30 november 2016 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 5 december 2016

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Informationen lämnades för publicering den 5 december 2016 kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF