Creades har ingått avtal om avyttring av samtliga aktier i Pricerunner

Creades har ingått avtal om försäljning av hela sitt innehav av aktier i Pricerunner. Köpare är Klarna som överenskommit att förvärva samtliga aktier i Pricerunner. Försäljningslikviden för Creades innehav efter avdrag för transaktionskostnader uppgår preliminärt till SEK 1.059 mn och erläggs till 40 procent kontant och till 60 procent i Klarnaaktier. Efter denna transaktion kommer Creades inte att ha något ägande kvar i Pricerunner. 

Transaktionen är villkorad av regulatoriska godkännanden och kommer att slutföras när dessa uppfyllts vilket förväntas ske under första kvartalet 2022. Creades kommer efter transaktionens slutförande preliminärt äga 42.846 aktier i Klarna, motsvarande ett värde om SEK 634 mn.

Det nu ingångna avtalet medför att värdet på Creades innehav i Pricerunner skrivs upp till SEK 1.059 mn vilket utgör en ökning om SEK 228 mn jämfört med den tidigare gällande värderingen per den sista september 2021.  

”Investeringen i Pricerunner blev ovanligt kort för att vara en Creadesinvestering, men samtidigt en av de bästa i företagets historia med en reavinst om SEK 689 mn sedan den ursprungliga investeringen i april i år. Vi är imponerade över hur Pricerunners ledning under de senaste åren transformerat Pricerunner till att bli en jämförelseshoppingtjänst i absolut världsklass. Den transaktion som nu genomförs innebär att två globalt ledande svenska entreprenörsföretag kombineras vilket skapar betydande möjligheter för ytterligare accelererad gemensam utveckling” säger John Hedberg, vd för Creades 

ABG Sundal Collier och SEB Corporate Finance har agerat finansiella rådgivare till Pricerunner och säljande aktieägare. Mannheimer Swartling har agerat legal rådgivare till Pricerunner och säljande aktieägare. EY och PWC har agerat rådgivare i finansiella och skattemässiga frågor till Pricerunner och säljande aktieägare.


För ytterligare information, kontakta:

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 0706-292337


Stockholm den 2 november 2021
Creades AB (publ)

Creades är listat på Nasdaq Stockholm.
Denna information är sådan som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2021, klockan 09.00.

 

Ladda ner denna nyhet som PDF