Substansvärde per 2021-05-31

Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-maj 2021 uppgår till +19,9 %. OMXSGI avkastade +21,3 % under samma period.

Creades extrastämma i maj 2021 beslutade om en riktad nyemission. Efter emissionen uppgår Creades substansvärde per aktie till 76 kronor och premien i förhållande till börskursen är 83%. Den 31 december 2020 uppgick substansvärdet, justerat för splitt till 64 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 31 maj 2021 framgår av tabellen i bifogade PDF.

 

Stockholm den 3 juni 2021

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00 eller 070 – 629 23 37.

Informationen lämnades för publicering den 3 juni 2021, kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF