Creades substansvärde 1 januari – 29 februari 2024

Creades avkastning på substansvärdet för perioden 1 januari till 29 februari 2024 uppgår till -1%. OMXSGI avkastade +2 % under samma period.

Creades substansvärde per 29 februari uppgår till 67 kronor per aktie. Premien i förhållande till börskursen är +1 %. Den 31 december 2023 uppgick substansvärdet till 68 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 29 februari 2024 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 5 mars 2024

Ladda ner denna nyhet som PDF