Delårsrapport Creades AB

1 januari – 30 september 2023

  • Avkastning på substansvärdet för hela perioden uppgick till -7 (-37) procent. OMXSGI avkastade under samma period +4 (-30) procent
  • För kvartalet uppgick avkastningen på substansvärdet till -9 (-6) procent. OMXSGI avkastade för kvartalet -6 (-4) procent
  • Resultat i kronor per aktie uppgick till -4,65 (-35,24) för hela perioden och för kvartalet till -6,09 (-4,09)

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 30 september 2023 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 12 oktober 2023

Ladda ner denna nyhet som PDF