2022

 • Creades substansvärde 1 januari – 30 november 2022

  Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-november 2022 uppgår till -31,5%. OMXSGI avkastade -20,3 % under samma period.

 • Creades substansvärde 1 januari - 31 oktober 2022

  Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-oktober 2022 uppgår till -30,9 %. OMXSGI avkastade -25,6 % under samma period.

 • Creades slutför andra delen av investeringen i Stabelo

  Då Finansinspektionen givit sitt godkännande av Creades som ägare i Stabelo Group AB så slutförs nu den andra delen av Creades investering i bolaget som ursprungligen annonserades 4 maj 2022. Detta innebär att Creades efter denna investering kommer att äg...

 • Creades portföljbolag Instabox avser gå samman med Budbee

  Creades portföljbolag Instabox avser genomföra ett samgående med Budbee där båda bolagen efter genomförd transaktion kommer ägas av ett nytt gemensamt holdingbolag Instabee.

 • Creades substansvärde 1 januari - 31 augusti 2022

  Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-augusti 2022 uppgår till -33,5 %. OMXSGI avkastade -24,6 % under samma period.

 • Creades substansvärde 1 januari – 31 juli 2022

  Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-juli 2022 uppgår till -29,4 %. OMXSGI avkastade -18,8 % under samma period.

 • Creades investerar i Findity

  Creades har förvärvat 35 procent av SaaS-bolaget Findity för SEK 102 mn i form av förvärv av befintliga aktier. Genom investeringen blir Creades bolagets största ägare. Affären genomfördes i juni 2022. Findity är ett SaaS-bolag inom expense management, d....

 • Creades investerar i Mentimeter

  Creades har träffat avtal om att förvärva knappt 7 procent av SaaS-bolaget Mentimeter AB (publ) (”Mentimeter” eller ”Bolaget”) för SEK 175 mn i samband med en nyemission i bolaget.