Omvärdering av Creades innehav i Pricerunner

I samband med Pricerunners förvärv av det norska bolaget Prisguiden har en relaterad transaktion i Pricerunners aktier ägt rum. Då denna transaktion är av materiell storlek och har genomförts av aktörer på armlängds avstånd används den vid affären tillämpade aktiekursen för Pricerunner vid värdering av Creades innehav i Pricerunner med konsekvensen att värdet av Creades innehav i Pricerunner omvärderas från SEK 370 mn per 210630 till SEK 831 mn. Efter denna transaktion uppgår Creades ägande i Pricerunner till 11,5 procent av totala antalet utestående aktier (med hänsyn tagen till utspädning).

För ytterligare information, kontakta:
 
John Hedberg, VD, telefon 08 412 011 00
Stockholm den 1 oktober 2021
Creades AB (publ)
Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.
 
Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober, klockan 15.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF