Flaggningsgränser understigs till följd av uppdelningen av Creades

Creades flaggar idag ned i Avanza, Concentric, eWork och NOTE till följd av att Sedarec lämnade Creades-koncernen den 5 april 2013

Som ett slutligt led i att verkställa bolagsstämmans beslut den 15 februari 2013 att dela upp Creades AB (publ) (”Creades”) i två separata bolag, skiftades aktierna i det tidigare helägda dotterföretaget Sedarec AB (publ) (”Sedarec”) ut som inlösenvederlag 5 april 2013. Genom utskiftningen av Sedarec, som innebär att Creades och Sedarecs innehav inte längre sammanläggs på grund av koncerngemenskap, minskas vissa av Creades innehav i noterade bolag så att flaggningsgränser understigs.

Utskiftningen innebär således att Creades;

  1. innehar 4 002 818 aktier i Avanza, motsvarande 13,9 procent av kapitalet och rösterna i bolaget;
  2. innehar 3 279 700 aktier i Concentric, motsvarande 7,4 procent av kapitalet och rösterna i bolaget;
  3. innehar 1 211 280 aktier i eWork, motsvarande 7,1 procent av kapitalet och rösterna i bolaget; och
  4. innehar 3 288 522 aktier i NOTE, motsvarande 11,4 procent av kapitalet och rösterna i bolaget;

Se även pressmeddelande från 5 april 2013 för ytterligare detaljer.

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Stockholm den 8 april 2013

Creades AB (publ)

Creades är listat på First North med Handelsbanken Capital Markets som Certified Adviser.

Ladda ner denna nyhet som PDF