Substansvärde per 2018-01-31

Koncernens substansvärde ökade med 10 % under januari 2018. Six Return Index ökade under samma period med 2 %

Creades substansvärde uppgick till 301 kr per aktie per den 31 januari 2018. Substansvärdet den 31 december 2017 uppgick till 272 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 31 januari 2018 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 5 februari 2018

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Informationen lämnades för publicering den 5 februari 2018 kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF