Creades avyttrar aktier i Kitron AS

Creades har idag ingått avtal om försäljning av 17 769 300 aktier i Kitron AS till priset 6,46 NOK per aktie. Försäljningslikviden totalt uppgår till 114,7 mnok. Efter denna transaktion har Creades inte något ägande kvar i Kitron AS. Före transaktionen uppgick Creades innehav till 10 % av totala antalet aktier och röster i Kitron AS.

”Vi är mycket nöjda med investeringen i Kitron som på kort tid levererat en avkastning långt över Creades avkastningskrav. Genom försäljningen frigör vi även kapital som kommer väl till nytta då vi har flera intressanta nya investeringar under utvärdering” säger John Hedberg, VD för Creades.

För ytterligare information, kontakta:

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 070-629 23 37

Stockholm den 7 december 2017

Creades AB (publ)

Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2017, kl. 07.30 CET. 

Ladda ner denna nyhet som PDF