Substansvärde per 2016-01-31

Substansvärdet per aktie har minskat med 5 %, Six Return Index minskade med 7 %

Per 31 januari 2016 uppgick Creades substansvärde till 226 kr per aktie. Substansvärdet per aktie 31 december 2015 uppgick till 239 kr. Substansvärdets fördelning per 31 januari 2016 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 3 februari 2016

Per Frankling, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm. Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 3 februari 2016, klockan 08:30.

Ladda ner denna nyhet som PDF