Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018

Ökning av substansvärdet med 11 procent

  • Avkastning på substansvärdet uppgick till +11 (+13) procent. Six Return Index ändrades under samma period med +11 (+12) procent
  • Resultat kr per aktie uppgick till 32,02 (29,46)
  • Hela innehavet i NOTE avyttrat

Delårsrapport inklusive substansvärdets fördelning per 30 september 2018 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 11 oktober 2018

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 070-629 2337.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.
Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2018, klockan 08:30 CET.

Ladda ner denna nyhet som PDF