Creades avyttrar aktier i NOTE

Creades har ingått avtal om försäljning av 4 415 000 aktier i NOTE AB till priset 26,50 kr per aktie. Försäljningslikviden totalt uppgår till 116 997 500 kr. Efter denna transaktion innehar Creades 3 169 915 aktier i NOTE AB, motsvarande 11 procent av rösterna och kapitalet.

”Vi blev approcherade av Danske Bank om köpintresse från ett mindre antal svenska institutioner, bland annat Handelsbanken Fonder och Swedbank Robur. Vi ser detta som en god möjlighet att ge bolaget en bredare institutionell ägarbas och har en oförändrat stark tilltro till bolaget. Med ett fortsatt ägande över 10 procent kommer NOTE förbli ett viktigt innehav för Creades." säger John Hedberg, vd för Creades

För ytterligare information, kontakta:

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08-412 011 00

Stockholm den 16 mars 2018
Creades AB (publ)

Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2018 kl. 12.00 CET.

Ladda ner denna nyhet som PDF