Substansvärde per 2022-01-31

Creades avkastning på substansvärdet för januari 2022 uppgår till -6,8 %. OMXSGI avkastade -9,8 % under samma period.

Creades substansvärde per 31 januari uppgår till 89 kronor per aktie. Premien i förhållande till börskursen är 36 %. Den 31 december 2021 uppgick substansvärdet till 93 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 31 januari 2022 framgår av tabellen i bifogade PDF.

 

Stockholm den 3 februari 2022

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00 eller 070 – 629 23 37.

Informationen lämnades för publicering den 3 februari 2022, kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF