Substansvärde per 2014-11-30

Substansvärdet per aktie ökade med 15 procent, Six Return Index ökade med 15 procent

Per 30 november 2014 uppgick Creades substansvärde till 197 kr per aktie. Substansvärdet per aktie 31 december 2013 uppgick till 177 kr och den 31 oktober 2014 till 192 kr. Substansvärdets fördelning per 30 november framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 3 december 2014

Erik Törnberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm. Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 3 december 2014 klockan 08:30.

Ladda ner denna nyhet som PDF