Delårsrapport Creades AB

1 januari – 31 mars 2024

  • Avkastning på substansvärdet för hela perioden uppgick till 0 (+6) procent. OMXSGI avkastade under samma period +8 (+9) procent
  • Resultat i kronor per aktie för perioden uppgick till -0,29 (+3,65)

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 31 mars 2024 finns i bifogad PDF.

Ladda ner denna nyhet som PDF