Substansvärde per 2021-04-30

Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-april 2021 uppgår till +22,7 %. OMXSGI avkastade +18,5 % under samma period.

Creades årsstämma 2021 beslutade om en split 10:1, efter justering för spliten uppgick Creades substansvärde per aktie till 78 kronor och premien i förhållande till börskursen var 62 %. Den 31 december 2020 uppgick substansvärdet, justerat för splitt till 64 kronor per aktie.

Creades har kallat till extrastämma den 21 maj där stämman föreslås besluta om en riktad nyemission om 11 111 111 stycken aktier för 90 kronor per aktie. Det nu redovisade substansvärdet har inte tagit hänsyn till den ännu inte beslutade nyemissionen. Om hänsyn hade tagits till nyemissionen skulle substansvärdet per aktie ökat med 1,0 kronor.

Substansvärdets fördelning per 30 april 2021 framgår av tabellen i bifogade PDF.

 

Stockholm den 5 maj 2021

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00 eller 070 – 629 23 37.

Informationen lämnades för publicering den 5 maj 2021, kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF