Substansvärde per 2012-08-31

Substansvärdet ökade med 1 procent till 127 kr per aktie.

Per 31 augusti 2012, uppgick Creades substansvärde till ca 127 kr per aktie. Detta innebär en ökning med 1 procent[1] sedan årsskiftet, då substansvärdet uppgick till 126 kr per aktie. Senast rapporterade substansvärde per 31 juli 2012 uppgick till 125 kr per aktie. Substansvärdets fördelning per 31 augusti 2012 finns i tabellen i bifogad PDF.

Stockholm den 5 september 2012

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 5 september 2012 klockan 08:30.


[1] Avkastningen är beräknad utifrån att de 1 954 336 syntetiskt återköpta egna aktierna vore indragna.

Ladda ner denna nyhet som PDF