Note

Elektronikproduktion

NOTERA är en av Nordens fram tillverkningspartners för outsourcad elektronikproduktion. Marknadspositionen är särskilt stark för produkter i små och mellanstora serier som teknisk hög kompetens, nära samarbete med kundens R&D och förhärdande att skala upp från förserier till volymproduktion.

Det grundliga förbättringsarbete som inleddes i samband med Creades investering 2010 ger nu full utdelning i form av en affär med växande omsättning och lönsamhet. NOTE gynnas även av ett produktionsnätverk som kombinerar de nordiska enheternas kundnärhet med skal och kostnadsfördelar från volymproduktion i Baltikum och Kina. Bolagets solida finansiella ställning skapar goda möjligheter till fortsatt tillväxt från såväl nya som befintliga kundersamt förvärv.