Substansvärde per 2015-08-31

Substansvärdet per aktie ökade med 14 procent, Six Return Index ökade med 9 procent

Per 31 augusti 2015 uppgick Creades substansvärde till 226 kr per aktie. Substansvärdet per aktie 31 december 2014 uppgick till 200 kr och per 31 juli 2015 till 232 kr. Substansvärdets fördelning per 31 augusti 2015 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 3 september 2015

Per Frankling, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm. Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 3 september 2015, klockan 08:30.

Ladda ner denna nyhet som PDF