Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015

Substansvärdet har ökat med 14 procent sedan årsskiftet

  • Substansvärdet har ökat med 14 procent. Six Return Index steg 4 procent
  • Kapital frigjort från investering i Carnegie

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 30 september 2015 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 13 oktober 2015

Per Frankling, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm. Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 13 oktober 2015, klockan 08:30.

Ladda ner denna nyhet som PDF