Årsredovisning 2014 offentliggjord

Creades årsredovisning 2014 finns nu att läsa på (http://www.creades.se) Creades hemsida

Creades årsredovisning finns att läsa på följande länk:
http://www.creades.se/investerare/finansiella-rapporter-etc/

Den tryckta årsredovisningen, kommer att distribueras under vecka 14 till de som anmält sig för fysiska utskick. Anmälan för fysiska utskick kan göras till info@creades.se eller 08 - 412 011 00.
Årsstämman äger rum torsdag den 16 april, klockan 15.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken 4, Stockholm. Stämmohandlingar finns på www.creades.se.

För ytterligare information, kontakta:
Per Frankling, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Stockholm den 26 mars 2015
Creades AB (publ)


Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 26 mars 2015, klockan 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF