Omvandling av aktier i Creades

Biovestor stämplar om en del av innehavet i Creades till röstsvaga B-aktier

Creades AB (publ) (”Creades”) största aktieägare Biovestor AB (”Biovestor”), med Sven Hagströmer som huvudägare, har inför pågående inlösenerbjudandes slutförande begärt att 284 600 av Biovestors A-aktier i Creades skall omvandlas till B-aktier. Omstämplingen sker för att begränsa Biovestors röstinflytande till att vara lägre än 50 procent i enlighet med vad som meddelades i informationsbroschyren angående inlösenerbjudandet. Styrelsen i Creades har beslutat i enlighet med Biovestors begäran med hänvisning till omvandlingsförbehållet i Creades bolagsordning.

Efter omvandlingen av aktier kommer fördelningen av antalet aktier och röster i Creades att se ut enligt följande:

Aktieslag Aktier Röster
A-aktier (1 röst per aktie) 20 485 853 20 485 853
B-aktier (1/10 röst per aktie) 3 150 000 315 000
Totalt 23 635 853 20 800 853

I samband med att inlösenerbjudandet slutförs kommer antalet A-aktier att minska med maximalt 7 090 755 stycken. Vid full anslutning i inlösenerbjudandet kommer antalet aktier att fördelas enligt följande:

Aktieslag Aktier Röster
A-aktier (1 röst per aktie) 13 395 098 13 395 098
B-aktier (1/10 röst per aktie) 3 150 000 315 000
Totalt 16 545 098 13 710 098

Biovestors innehav kommer efter omvandlingen av aktier att bestå av 6 531 840 A-aktier och 3 150 000 B-aktier i Creades, vilket vid full anslutning i det pågående inlösenerbjudandet motsvarar 58,5 procent av aktiekapitalet och 49,9 procent av rösterna. Information om det slutgiltiga nya antalet aktier kommer att offentliggöras när inlösenerbjudandet är slutfört.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Stockholm den 22 mars 2013

Creades AB (publ)

Creades är listat på First North med Handelsbanken Capital Markets som Certified Adviser.
Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 22 mars klockan 12:45.

Ladda ner denna nyhet som PDF