Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019

Ökning av substansvärdet med 17 procent

  • Avkastning på substansvärdet för perioden uppgick till +17(+11) procent. Six Return Index avkastade under samma period +23(+11) procent
  • Avkastning på substansvärdet för kvartalet uppgick till +4(-2) procent. Six Return Index avkastade under samma period +2 (+7) procent
  • Resultat kr per aktie uppgick till 50,35(32,02) för perioden och 11,63 (-4,46) för kvartalet
  • Återstående innehav i Lindab har avyttrats, motsvarande 364 mkr

Delårsrapport inklusive substansvärdets fördelning per 30 september 2019 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 10 oktober 2019


John Hedberg, verkställande direktör, telefon 070-629 2337.


Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.
Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2019, klockan 08:30 CET.   

Ladda ner denna nyhet som PDF