2020

 • Creades investerar i Calmark Sweden 2020-12-18

  Via kapitalförsäkring har Creades med stöd av teckningsoptioner (serie TO 2 B) respektive deltagande i en riktad emission 7 december förvärvat totalt 1 392 460 aktier i Calmark Sweden AB. När dessa både transaktioner blir registrerade kommer Creades att i...

 • Substansvärde per 2020-11-30

  Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari till och med november 2020 uppgår till +53 %. OMXSGI avkastade +13 % under samma period

 • Substansvärde per 2020-10-31

  Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari till och med oktober 2020 uppgår till +44 %. OMXSGI avkastade +2 % under samma period

 • Avyttring aktier i Addnode 2020-09-17

  Creades avyttrade den 17:e september 2020, via kapitalförsäkring, 507.983 aktier i Addnode, motsvarande 1,5 procent av kapitalet och 1,2 procent av rösterna. Creades totala investering i Addnode via kapitalförsäkring uppgår nu till 1.135.461 aktier motsva...

 • Substansvärde per 2020-08-31

  Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari till och med augusti 2020 uppgår till +41 %. OMXSGI avkastade +3 % under samma period

 • Substansvärde per 2020-07-31

  Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari till och med juli 2020 uppgår till +36 %. OMXSGI avkastade +-0 % under samma period.

 • Substansvärde per 2020-05-31

  Creades avkastning på substansvärdet, efter justering för återinvesterad utdelning, för perioden januari till och med maj 2020 uppgår till +18 %. OMXSGI avkastade -6 % under samma period.

 • Förvärv av aktier i Midsona 2020-06-01

  Creades har, via kapitalförsäkring, förvärvat 609.638 aktier i Midsona, motsvarande 0,94 procent av kapitalet och 0,85 procent av rösterna. Creades totala investering i Midsona via kapitalförsäkring uppgår därefter till 3.837.899 aktier motsvarande 5,90 p...