2017

 • Substansvärde per 2017-11-30

  Koncernens substansvärde ökade under året med 9 % justerat för utdelning. Six Return Index ökade under samma period med 11 %.

 • Substansvärde per 2017-10-31

  Koncernens substansvärde ökade under året med 6 % justerat för utdelning, Six Return Index ökade under samma period med 15 %

 • Ledningspersoner i NOTE utnyttjar köpoptioner i NOTE

  Creades har tidigare under året ställt ut totalt 577 453 köpoptioner till ledningspersoner i NOTE AB på marknadsmässiga villkor. Varje köpoption ger innehavaren rätt att av Creades köpa en aktie i NOTE till ett lösenpris om 17,58 kronor kontant under peri...

 • Valberedning inför årsstämman 2018

  Valberedningen har bildats enligt de principer som beslutades på Creades årsstämma 2017:De fyra största ägarna enligt bolagets kännedom som önskar utse en representant till valberedningen utgörs av Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB), H & ...

 • Substansvärde per 2017-08-31

  Koncernens substansvärde ökade under året med 7 % justerat för utdelning. Six Return Index ökade under samma period med 7 %

 • Creades ingår ett nytt optionsavtal med Avanzas VD Johan Prom

  Avanza Holding AB’s (”Avanzas”) 3-åriga incitamentsprogram för anställda stängdes 25 augusti 2017. Då Johan Prom kommer att lämna bolaget i november har istället Creades ingått ett optionsavtal med Johan Prom, som ska löpa fram till november i år då Johan...

 • Substansvärde per 2017-07-31

  Koncernens substansvärde ökade under året med 8 % justerat för utdelning. Six Return Index ökade under samma period med 7 %.

 • Substansvärde per 2017-05-31

  Koncernens substansvärde ökade under perioden med 10 % justerat för utdelning. Six Return Index ökade under samma period med 13 %