Creades flyttar kvarvarande innehav i Lindab AB till kapitalförsäkring

Efter Creades avyttring den 14 maj 2019 av aktier i Lindab äger Creades 3 679 322 aktier, motsvarande 4,7 procent av kapital och röster, i Lindab.

Creades överför idag det kvarvarande innehavet till en av Creades ägd kapitalförsäkring hos Avanza, med oförändrad ekonomisk exponering.

Den lock-up som Creades åtog sig vid avyttringen den 14 maj gäller oförändrad.

För ytterligare information, kontakta:

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 0706-292337

Stockholm den 16 maj 2019

Creades AB (publ)

Informationen lämnades för publicering den 16 maj 2019, kl 13.40.

Ladda ner denna nyhet som PDF