Substansvärde per 2021-10-31

Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-oktober 2021 uppgår till +42,6 %. OMXSGI avkastade +30,2 % under samma period.

Creades substansvärde per 31 oktober uppgår till 90 kronor per aktie. Premien i förhållande till börskursen är 33%. Den 31 december 2020 uppgick substansvärdet, justerat för split, till 64 kronor per aktie.

Väsentlig händelse efter balansdagen

Den 2 november avtalade Creades om försäljning av hela innehavet i Pricerunner till Klarna.

Det ingångna avtalet medförde att värdet på Creades innehav i Pricerunner skrevs upp till SEK 1.059 mn vilket innebar en ökning om SEK 228 mn vilket inte påverkat beräkningen av substansvärdet och avkastningen per den 31 oktober 2021.

Substansvärdets fördelning per 31 oktober 2021 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 3 november 2021

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00 eller 070 – 629 23 37.

Informationen lämnades för publicering den 3 november 2021, kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF