Lindab

Byggprodukter

Lindab är en internationell koncern som levererar produkter, lösningar och system som förenklar byggandet och förbättrar inomhusklimatet. Verksamheten drivs inom segmenten Products & Solutions med fokus på ventilationssystem och byggprodukter respektive Building Systems som erbjuder kompletta industri- och affärslokaler.

Lindab har en stark ställning baserad på sitt starka produktprogram, varumärkenas positioner och ett väl utbyggt distributionsnätverk. Vi har en hög tilltro till den under året kommunicerade strategiska inriktningen med fokus på ventilationsaffären och ser goda möjligheter till accelererat värdeskapande i Lindab under ledning av den nytillträdde verkställande direktören Ola Ringdahl.

Innehavet i Lindab avyttrades under 2019.