Substansvärde per 2016-02-29

Substansvärdet per aktie har minskat med 3 %, Six Return Index minskade med 5 %

Per 29 februari 2016 uppgick Creades substansvärde till 231 kr per aktie. Substansvärdet per aktie 31 januari 2016 uppgick till 226 kr per aktie och den 31 december 2015 till 239 kr per aktie. Substansvärdets fördelning per 29 februari 2016 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 3 mars 2016

Per Frankling, verkställande direktör, telefon: 08-412 011 00.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm. Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 3 mars 2016, klockan 08:30.

Ladda ner denna nyhet som PDF