Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014

Substansvärdet har ökat med 17 procent sedan årsskiftet

  • Substansvärdet har ökat med 17 procent. Six Return Index steg 16 procent.
  • Styrelsen föreslår ett inlösenprogram som motsvarar en direktavkastning på 6 procent. Ingen utdelning föreslås.
  • Per Frankling tillträdde som VD den 1 januari 2015.

Bokslutskommunikén inklusive substansvärdets fördelning per 31 december 2014 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 20 januari 2015

Per Frankling, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm. Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 20 januari 2015, klockan 08:30.

Ladda ner denna nyhet som PDF