Valberedning inför årsstämman 2017

Valberedningen har bildats enligt de principer som beslutades på Creades årsstämma 2016:

De fyra största ägarna enligt bolagets kännedom som önskar utse en representant till valberedningen utgörs av Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB), H & Q Särskilda Pensionsstiftelse, Spiltan Fonder AB och Staffan Malmer. Dessa fyra ägare har beslutat att valberedningen skall bestå av:

  • Sven Hagströmer, som representerar Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB),
  • Sven Hagströmer som representant för H & Q Särskilda Pensionsstiftelse,
  • Erik Brändström, som representerar Spiltan Fonder AB och
  • Staffan Malmer, som representerar sig själv.

Sven Hagströmer, som representerar den största aktieägaren, har utsetts till ordförande i valberedningen. Valberedningen avviker därmed från ”Svensk kod för bolagsstyrning” såtillvida att bolagets ordförande även är ordförande för valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande.
 
Valberedningen har för avsikt att i god tid före årsstämman 2017, som avses hållas den 19 april 2017, presentera:

  • förslag till styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen
  • förslag till styrelsearvoden och revisorsarvoden
  • förslag till revisor
  • principer för utseende av valberedning
  • förslag till ordförande vid årsstämman

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till: valberedningen@creades.se

eller med vanlig post till:

Valberedningen
Creades AB
Box 55900
102 16 Stockholm

Stockholm den 18 oktober 2016

Valberedningen i Creades

Sven Hagströmer
Ordförande i valberedningen

Ladda ner denna nyhet som PDF