Uppdelningen av Creades verkställd

Sedarec tillfördes igår tillgångar motsvarande 30 procent av substansvärdet i Creades. Sedarec, via Creades, flaggar därmed upp över 5 procent i Avanza och eWork. Aktierna i Sedarec har idag skiftats ut till de aktieägare som accepterade det inlösenerbjud...

Tillgångsfördelningen mellan Creades och Sedarec AB (publ) genomfördes igår den 4 april 2013 genom att Sedarec tillsköts tillgångar motsvarande 30 procent av Creades substansvärde.

I bifogad PDF presenteras en tabell över de noterade innehaven fördelade på Sedarec respektive Creades.

Utöver de noterade innehaven har även onoterade tillgångar och likvida medel tillskjutits från Creades till Sedarec. I kvartalsrapporten som offentliggörs den 23 april 2013 kommer den exakta fördelningen, baserad på tillskottet och marknadsvärde per den 31 mars 2013, att presenteras.

Genom tillskottet har Sedarec blivit ägare till aktier i Avanza och eWork motsvarande över 5 procent av aktierna och rösterna i dessa bolag, vilket under dagen kommer att flaggningsanmälas av Creades för Sedarecs räkning.

Aktierna i Sedarec har idag den 5 april 2013 skiftats ut till de aktieägare i Creades som accepterade det inlösenerbjudande som beslutades vid bolagsstämman den 15 februari 2013. Uppdelningen av Creades är därmed verkställd.

I samband med att Sedarec lämnar Creades-koncernen kommer Creades att flagga ned i Avanza (under 15 procent), Concentric (under 10 procent), eWork (under 10 procent) och NOTE (under 15 procent).
Flaggningsanmälningar kommer att göras på måndag den 8 april 2013. Flaggningsanmälan avseende Transcom kommer att ske idag i enlighet med luxemburgska regler.

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Stockholm den 5 april 2013

Creades AB (publ)


Creades är listat på First North med Handelsbanken Capital Markets som Certified Adviser.

Ladda ner denna nyhet som PDF