Personalen i Creades förvärvar aktier

I enlighet med bestämmelserna för Creades incitamentsprogram har personal i Creades som erhållit utbetalning i linje med detta program valt att förvärva aktier i Creades för merparten av detta belopp (efter skatt). VD och övrig berörd personal förvärvade igår sammantaget 35 545 aktier. Av dessa förvärvade Creades VD Per Frankling 16 584 aktier. Biovestor, Creades största ägare som kontrolleras av Sven Hagströmer med familj, avyttrade i samband med detta 35 545 aktier. I och med denna affär har samtlig berörd personal nu förvärvat minst det antal aktier som stipuleras av incitamentsprogramet.

Merparten av dessa förvärv genomfördes via kapitalförsäkring eller pensionsförsäkring, vilket inte omfattas av Finansinspektionens insynsregler. På Creades hemsida anges uppgift om personalens totala innehav inklusive innehav i kapitalförsäkring och pensionsförsäkring.

För ytterligare information, kontakta:
Per Frankling, verkställande direktör, telefon 08 412 011 00

Stockholm den 20 maj 2016
Creades AB (publ)

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 20 maj 2016, kl 13.00.

Ladda ner denna nyhet som PDF