Substansvärde per 2014-04-30

Substansvärdet per aktie ökade med 17 procent mot Six Return Index 7 procent

Per 30 april 2014 uppgick Creades substansvärde till 200 kr per aktie(1). Substansvärdet per aktie 31 december 2013 uppgick till 177 kr och den 31 mars 2014 till 195 kr. Substansvärdets fördelning per 30 april finns i tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 6 maj 2014

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm. Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 6 maj 2014 klockan 08:30

(1)Justerat för syntetiskt återköpta aktier

Ladda ner denna nyhet som PDF